Claes von Hofsten: "My epistemological journey"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus - Sydney Alrutz-salen (13:026)
  • Arrangör: Institutionen för psykologi, Avdelningen för utvecklingspsykologi
  • Kontaktperson: Anders Winman, Linda Forssman
  • Seminarium

Allmänna seminariet

Seniorprofessor Claes von Hofsten, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet: "My epistemological journey (from perception to infant cognition)"