Jörgen Rosén – Disputation

  • Datum:
  • Plats: Blåsenhus - Betty Pettersson-salen (14:031)
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Linda Forssman
  • Disputation

Jörgen Rosén försvarar sin avhandling Innate and Conditioned Fear: Investigating Responses to Threat using Psychophysiology, Functional Magnetic Resonance Imaging, and Twin Methodology. Opponent är Dr Miquel A. Fullana, University of Barcelona.


Abstract, fulltext och mer information i DiVA

Jörgen Rosén – Disputation