Miquel A. Fullana: "Can neuroscience improve psychotherapy?"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Blåsenhus - Betty Pettersson-salen (14:031)
  • Arrangör: Institutionen för psykologi, Avdelningen för emotionspsykologi
  • Kontaktperson: Fredrik Åhs
  • Seminarium

Allmänna seminariet

Dr. Miquel A. Fullana, University of Barcelona: "Can neuroscience improve psychotherapy?: The story of fear extinction"