Elina Stengård: halvtidsseminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus - 12:228
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Ronald van den Berg
  • Seminarium

Forskarutbildningsseminarium

Halvtidsseminarium för Elina Stengård och avhandlingen Imperfections in mental inference in perception and cognition (prel. titel)

Lektörer: Pär Nyström och Leo Poom
Ordförande: Ronald van den Berg