(INSTÄLLT) Pehr Granqvist: "Attachment, Culture, and Gene-Culture Co-Evolution"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus - Sydney Alrutz-salen (13:026)
  • Arrangör: Institutionen för psykologi, Avdelningen för utvecklingspsykologi
  • Kontaktperson: Anders Winman, Linda Forssman
  • Seminarium

Allmänna seminariet

Professor Pehr Granqvist, Stockholms universitet: "Attachment, Culture, and Gene-Culture Co-Evolution: Expanding the Evolutionary Toolbox of Attachment Theory"