Olof Hjorth – Slutseminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Blåsenhus - 12:228
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Tomas Furmark
  • Seminarium

Forskarutbildningsseminarium

Slutseminarium för Olof Hjorth och avhandlingen Imaging serotonin and dopamine transporters in social anxiety disorder

Lektörer: Pär Nyström och Fredrik Åhs
Ordförande: Tomas Furmark