(INSTÄLLT) Rona Moss-Morris: "An 18-year Journey from Theory to Impact"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Blåsenhus – Betty Pettersson-salen (14:031)
  • Arrangör: Institutionen för psykologi, Avdelningen för klinisk psykologi
  • Kontaktperson: Anders Winman, Lance McCraken
  • Seminarium

Allmänna seminariet

Professor Rona Moss-Morris, King´s College, London: "An 18-year journey from theory to impact: The example of cognitive behavioural self-management for irritable bowel syndrome (IBS)"