Sheila Achermann – Slutseminarium

Forskarutbildningsseminarium

Slutseminarium för Sheila Achermann och avhandlingen Prediction in typical and atypical development (prel. titel)

Lektörer: Linda Forssman och Gaye Soley
Ordförande: Terje Falck-Ytter

Seminariet sker via Zoom. Delta via den här länken eller mötets ID 758 529 197.