Olof Hjorth – Disputation

  • Datum:
  • Plats: Disputationen sker via Zoom (ID 690 450 36 461). Länk nedan.
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Tomas Furmark
  • Disputation

Olof Hjorth försvarar sin avhandling Imaging serotonin and dopamine transporters in social anxiety disorder: Characterization, treatment and expectancy effects. Abstract, mer information och fulltext i DiVA.

Disputationen sker via Zoom, delta genom den här länken eller mötets ID 690 450 36 461

Olof Hjorth – Disputation