Johanna Motilla Hoppe: halvtidsseminarium

  • Datum: –12.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (kontakta Thomas Ågren för länk)
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Thomas Ågren
  • Seminarium

Forskarutbildningsseminarium

Halvtidsseminarium för Johanna Motilla Hoppe och avhandlingen Emotional mental imagery and the reduction of fear within the mind’s eye (prel. titel)

Lektörer: Anne H Berman och Fredrik Åhs
Ordförande: Thomas Ågren