Marcus Munafo: "Culture, Incentives and Research Improvement"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Seminarium via Zoom (kontakta Laura Sakka för länk)
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Laura Sakka
  • Seminarium

Allmänna seminariet

Professor Marcus Munafo, University of Bristol: "Culture, Incentives and Research Improvement"