Kahl Hellmer – Slutseminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom (kontakta Christine Fawcett för länk)
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Christine Fawcett
  • Seminarium

Forskarutbildningsseminarium

Slutseminarium för Kahl Hellmer och avhandlingen To be right or to be liked? Correlates of preschoolers’ informational and normative conformity

Lektörer: Linda Forssman och Marcus Lindskog
Ordförande: Christine Fawcett