Alexander Shackman: "The nature and the neurobiology of anxiety"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom (kontakta Linda Forssman för länk)
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Linda Forssman
  • Seminarium

Allmänna seminariet

PhD Alexander Shackman, University of Maryland: "The nature and the neurobiology of anxiety"