Elina Stengård – Slutseminarium

  • Datum: –12.00
  • Plats: Zoom (kontakta Ronald van den Berg för länk)
  • Arrangör: Institutionen för psykologi
  • Kontaktperson: Ronald van den Berg
  • Seminarium

Forskarutbildningsseminarium

Slutseminarium för Elina Stengård och avhandlingen Information integration in perception and cognition – Exploring the perception cognition gap

Lektörer: Pär Nyström och Leo Poom
Ordförande: Ronald van den Berg