Mars 2016 - Nazar Akrami medverkar på vetenskapsfestivalen SciFest

2016-03-08

Mars 2016 - Nazar Akrami demonstrerar fördomstest för skolungdomar och allmänhet på vetenskapsfestivalen SciFest

Nyheter