Institutionsprojekt om psykisk hälsa och covid-19-pandemin uppmärksammas av UU

2020-06-03

Uppsala universitets pressavdelning skriver om Karin Brockis projekt "Psykologiska reaktioner på covid-19-pandemin i den svenska befolkningen; psykisk hälsa, välbefinnande, sömn och infektionsförebyggande beteenden": "Hon studerar psykologiska effekter av pandemin"

Förutom Karin Brocki medverkar från institutionen Prof. Lance McCracken, Monica Buhrman (FD), Matilda Frick (FD) och Farzaneh Badinlou (FD). Uppsala universitet är forskningshuvudman.

Nyheter