Ny artikel i Journal of Occupational Health. Constanze Eib medförfattare.

2021-02-15

Ny artikel publicerad i Journal of Occupational Health: "The mediating effect of exhaustion in the relationship between effort‐reward imbalance and turnover intentions: A 4‐year longitudinal study from Sweden". Constanze Eib är medförfattare.

Nyheter