Alumnstyrelsen

Styrelsen håller återkommande sammanträden och arbetar i arbetsgrupper med frågor om hur forskning och arbetslivet kan dra nytta av varandra, mentorskap för studenter och alumnföreläsningar. Förslag och synpunkter välkomnas!

Hör av dig till oss via psykologialumnerna@psyk.uu.se.

Oscar Arvola
Verksamhetsområde: studentrepresentant
Intresseområde i styrelsen: mentorskapsverksamhet

Erik Bohjort
Verksamhetsområde: utbildning
Intresseområde i styrelsen: bredda applikationen av psykologi

Jonas Fischer
Verksamhetsområde: neuropsykiatri
Intresseområde i styrelsen: neuropsykologi och psykoterapi

Gunnar Holm

Gunnar Holm
Verksamhetsområde: neuropsykiatri
Intresseområde i styrelsen: klinisk psykologi, psykiatrihistoria

Barry Karlsson
Verksamhetsområde: neuropsykologi
Intresseområde i styrelsen: verksamhetsnära FoU-frågor i samverkan med Institutionen för psykologi

Eila Nilsson Karlberg
Verksamhetsområde: neuropsykiatri
Intresseområde i styrelsen: neuropsykiatri/psykologi, utredning, insatser och Positive Behaviour Support

Isabel Petrini
Verksamhetsområde: arbetar främst kliniskt inom traumaområdet

Åke Pålshammar
Verksamhetsområde: utbildning
Intresseområde i styrelsen: kontaktperson vid institutionen för psykologi

Jakob Sidmalm
Verksamhetsområde: studentrepresentant
Intresseområde i styrelsen: mentorskapsverksamhet