Institutionsstyrelse

Sammansättning fr.o.m. 2019-09-01

Korporationer

Ordinarie

Suppleanter

Prefekt och
biträdande och stf prefekt

Cecilia Wåhlstedt

Peter Juslin

1. Lärare m. fl.

Timo Hursti
Gunilla Stenberg
Pär Nyström
Gustaf Gredebäck
Håkan Nilsson

Vakant (1)
Tomas Furmark (2)
Thomas Ågren (3)
Charlotta Marhold (4)
Vakant (5)

2. T/A personal

John Flemström

Anna Frick
Katarina Petersson (extra 1)
Valentina Ivanova-Miteva (extra 2)

3. Forskarstuderande

Elina Stengård

Linn Andersson Konke

4. Grundutbildningsstuderande

Joel Cevey Tärnholm
Jakob Sidmalm

Vakant (1)
Vakant (2)