Ledningsgruppen

Karin Brocki
Studierektor för forskarutbildningen

018-471 2117
karin.brocki@psyk.uu.se

Monika Buhrman
Studierektor för grundutbildning och masterprogram
 

018-471 2126
monica.buhrman@psyk.uu.se

Emma Holmberg
Ekonomisamordnare

018-471 2253
emma.holmberg@psyk.uu.se

Peter Juslin
Biträdande och stf prefekt

018-471 2503
peter.juslin@psyk.uu.se

Ingrid Lagerlöf
Studierektor för grundutbildningen

+46 (0)18-471 2144
ingrid.lagerlof@psyk.uu.se

Håkan Nilsson
Lärare/forskare

018-471 2143
hakan.nilsson@psyk.uu.se

Cecilia Sundberg
Administrativ samordnare

018-471 7857
cecilia.sundberg@psyk.uu.se

Cecilia Wåhlstedt
Prefekt

018-471 2146
cecilia.wahlstedt@psyk.uu.se