Kursadministration

Innehåll:

Nedan hittar du kontaktuppgifter till institutionens kursadministratörer. Du är välkommen att kontakta dem med frågor kring dina studier och andra administrativa ärenden. Hos kursadministratörerna kan du bl.a.

  • få hjälp med registrering på kurs
  • få studieintyg och registerutdrag (Studieintyg kan också beställas i Studentportalen)
  • hämta ut tentor som är äldre än en månad
  • se tidigare tentamensfrågor på salskrivningar

I korridoren på plan 1 i Blåsenhus, hus 13, finns en kursexpedition (rum 13:117) med bl.a. blanketter och gamla tentor och postrum med postfack till institutionens personal.

Grundnivå (1 tr)

- Fristående kurser: Musikpsykologi AI och AII, Psykologi med inriktning mot arbetsliv A och B, kurser på engelska
- Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor

Sofia Billås

- Fristående kurser: Psykologi A, B, och C
- Beteendevetenskapligt kandidatprogram
- Dietistprogrammet
- Fysioterapeutprogrammet
- Logopedprogrammet
- Läkarprogrammet
- Uppdragsutbildning

Katarina Larsson (vik.)

Anna Frick (tjl)

- Kompletteringsutbildning för personer med utländsk examen
- Psykologprogrammet
- Socionomprogrammet
- Internationella utbyten

Valentina Ivanova-Miteva

Handläggning av ersättning för utbildningsterapi

John Flemström

Avancerad nivå (1 tr)

Kurser på engelska

Sofia Billås

Master- och psykoterapeutprogrammet

Valentina Ivanova-Miteva

Handläggning av ersättning för utbildningsterapi

John Flemström

Forskarutbildning (3 tr)

Administratör

Annika Landgren