Uppsala Barn- och Babylab består av ett flertal oberoende forskare som samarbetar för att producera högkvalitativ och interdisciplinär forskning om barns utveckling, i stora så väl som mindre forskningsprojekt. Vid Uppsala Barn- och Babylab studerar vi den motoriska, sociala och kognitiva utvecklingen hos små barn. Vi använder oss av de senaste forskningsmetoderna och kombinerar experimentell och longitudinell design för att undersöka utveckling på gruppnivå samt individuella skillnader.