Anslag

 • 2020-2021. Migration and job-market integration, a multidisciplinary approach. Uppsala Immigration Lab (4 200 000 SEK) PI: Gredebäck, G.
   
 • 2019-2022. The Impact of Book-Sharing on Infant Language and Cognition: A Randomized Controlled Trial, Riksbankens Jubileumsfond (~3 750 000 SEK). PI: Forssman, L.
   
 • 2018-2020. The Impact of Book-Sharing on Infant Language and Cognition: A Randomized Controlled Pilot Study, Majblommans Riksförbund (10 100 EUR). PI: Forssman, L.
   
 • 2018-2023. EU Innovative Medicines Initiative, (150 000 EUR). Node-PI: Falck-Ytter, T.

 • 2018-2022. Foundations of Learning. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (16 300 000 SEK). PI: Gredebäck, G.

 • 2018-2018. Learning the foundations of mathematics through serious games. Planeringsrådet för Campus Gotland, Uppsala universitet (720 000 SEK). PI: Gredebäck, G.

 • 2018-2020. Samspelet mellan motorik och exekutiva funktioner under de första två åren (340 000 EUR). PI: Gottwald, J.

 • 2018-2021. MOTION, a Marie-Curie ITN (5 300 000 SEK). Node PI: Gredebäck, G.

 • 2018-2024. Spädbarns sinne för nummer II - En undersökning av kognitiva mekanismer och träningsinterventioner för inlärning av matematik tidigt i livet. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (7 935 000 SEK). PI: Gredebäck, G.
   
 • 2017-2020. Utvecklingen av motoriskt lärande. Vetenskapsrådet (6 000 000 SEK). PI: Stapel, J.
   
 • 2017-2019. Pupillspegling i ett utvecklingskontext. Riksbankens jubileumsfond (6 163 000 SEK). PI: Fawcett, C.
   
 • 2017-2021. Pro Futura Scientia XI. Riksbankens Jubileumsfond och Swedish Collegium for Advanced Studies (ca 5 000 000 SEK). PI: Falck-Ytter, T.
   
 • 2016-2018. Spädbarns sinne för nummer I - En undersökning av kognitiva mekanismer och träningsinterventioner för inlärning av matematik tidigt i livet. Riksbankens jubileumsfond. (4 633 000 SEK). PI: Lindskog, M.
   
 • 2016-2019. Biomarkörer för autism: Predicerar problem med visuell informationsbearbetning under spädbarnstiden senare autismdiagnos? Vetenskapsrådet (5 060 000 SEK). PI: Falck-Ytter, T.
   
 • 2016-2020. Tidig utveckling hos spädbarn med risk för autism och adhd: En longitudinell studie med fokus på divergenta och konvergenta mekanismer. Riksbankens jubileumsfond. (10 636 000 SEK). PI: Falck-Ytter, T.
   
 • 2015-2019. The role of synchronous imitation in the development of joint action. Vetenskåpsrådet. (3.200 000 SEK). PI: Fawcett, C.
   
 • 2015-2017. Integrated view on disruptions of early brain development (Brainview). EU-Marie-Curie ITN (2 500 000 SEK). Node PI: Falck-Ytter, T.
   
 • 2015-2016. Chopsticks: Motion sensors for medical diagnosis and habilitation. SPARC-funding for innovative technology from Department of information technology. (196 400 SEK). Node PI: Gredebäck, G.
   
 • 2014-2016. Predicting infants, a Marie Curie Intra-European Fellowship (1 900 000 SEK). PI: Stapel, J.C.
   
 • 2013-2018. The social foundation of cognition. Wallenberg Academy Fellow. (15 000 000 SEK). PI: Gredebäck, G.
   
 • 2013-2017. Developmental Social Cognition and Action Understanding. ERC-Starting Grant. (13 500 000 SEK). PI: Gredebäck, G.
   
 • 2012-2017. Familjemiljöns roll för utveckling av kognitiv självreglering: En femårig longitudinell studie. Vetenskapsrådet. (3 750 000 SEK). PI: Brocki, K.
   
 • 2012-2017. Patogena processer och kostnadseffektiv evidensbaserad vård vid utvecklingsrelaterade neurokognitiva funktionshinder (ett program av KIND och Spädbarnslabbet) (10 800 000 SEK). Node PI: Falck-Ytter, T.
   
 • 2012-2016. Unifying the field of developmental social cognition. Vetenskapsrådet. Ersatt med ECR-StG från 2013 (9 900 000 SEK). PI: Gredebäck, G.
   
 • 2012-2015. Action research: Improving understanding and methodology in early development, a Marie-Curie ITN. (4 860 000 SEK). Node PI: Gredebäck, G.
   
 • 2012-2014. What processes govern our ability to predict the goal of other people’s actions? Vetenskapsrådet. (3 330 000 SEK). PI: Gredebäck, G.
   
 • 2012-2014. Early moral development: from prosocial preferences in infants to collaboration with peers in preschool children. Vetenskapsrådet. (2 700 000 SEK). PI: Kenward, B.
   
 • 2011-2013. Sensitivity to signals of communicative intent in infancy. Riksbankens Jubileumsfond. (~1 500 000 SEK) Node PI: Gredebäck, G.
   
 • 2011-2013. Infant Interaction, a Marie Curie Intra-European Fellowship for Career Development. (1 710 000 SEK). PI: Fawcett, C.
   
 • 2010-2013. Robot-doc: Robotics and Development of Cognition, a Marie-Curie ITN. (4 050 000 SEK) Node PI: Gredebäck, G.
   
 • 2010-2013. What in adult attracts young children’s attention? Vetenskapsrådet. (1 095 000 SEK). PI: Stenberg, G.
   
 • 2010-2013. Early precursors of cognitive control. Vetenskapsrådet. (2 040 000 SEK) PI: Bohlin, G.
   
 • 2010-2012. Studies of functional brain development in infancy. Vetenskapsrådet. (1 485 000 SEK), PI: Rosander, K.