Välkommen till Uppsala Barn och Babylab!

Här studerar vi bland annat hur barn upplever och förstår sin omgivning. Vi undersöker också de processer genom vilka barn utvecklar en rad förmågor, t ex olika mentala och sociala färdigheter. Bläddra gärna bland våra sidor för att ta reda på mer om vår verksamhet!

Vår målsättning

Vi utformar våra studier så att de upplevs som intressanta för respektive åldersgrupp och upptar så lite av er tid som möjligt samtidigt som vi ser till att ert besök hos oss blir så bekvämt som möjligt.

Våra metoder

Vi använder en en rad olika mätmetoder i vår forskning. Alla våra mätmetoder är anpassade till barn och spädbarn. Om du vill veta mer om våra metoder, gå gärna in på sidan Forskning.

Varför vi gör detta

Vi har valt att ägna oss åt studier av barn och spädbarn i syfte att bredda den vetenskapliga kunskapsbasen gällande utveckling av kognitiva och sociala funktioner. Genom att studera dessa funktioner söker vi finna bakgrunden till en mängd mänskliga beteenden som anses fundamentala för vårt dagliga liv i en komplex social miljö.

Resultaten av dessa studier ökar inte bara vår kunskap om kognitiva och sociala funktioner, de är också av stor betydelse för förståelsen av olika typer av funktionshinder såsom autismspektrumstörningar och ADHD.