Kognitiv utveckling

I detta forskningsområde studerar vi kognitiva förmågor och hur de utvecklas under den tidig barndomen. Vi studerar, till exempel, kognitiva system som hanterar numerisk och geometrisk information samt spädbarns förmåga att extrahera och tolka statistiska regelbundenheter i sin miljö. Våra metodologiska verktyg inkluderar ögonrörelsemätningar och beteendeobservationer. 

Forskare

Forskare som är aktiva inom detta område (alfabetisk ordning):