Motorisk utveckling

Hur lär sig barn att interagera med sin fysiska omgivning? Inom detta forskningsområde undersöker vi utvecklingen av en rad motoriska förmågor som griprörelser, objektmanipulation, balans, och ögonrörelser. Vi använder oss av motion capture, ögonrörelsemätningar, frågeformulär, samt beteendeparadigm för att undersöka dessa frågor.

Forskare

Forskare som är aktiva inom detta område (alfabetisk ordning):