Socialkognition

Hur tolkar spädbarn och barn sin sociala omgivning? Inom detta forskningsområde undersöker vi hur barn utvecklar sociala färdigheter och socialkognitiva förmågor. Bland annat undersöker vi när och hur spädbarn utvecklar förmågan att bearbeta ansiktsuttryck och blickriktning samt uppfatta andra människors handlingar som målinriktade. Andra projekt undersöker barns tendens att samarbeta och uppfatta andra som hjälpsamma. Vi använder ögonrörelsemättning, EEG, och beteendeparadigm för att undersöka dessa ämnen.

Forskare

Forskare som är aktiva inom detta område (alfabetisk ordning):