Uppmärksamhet och perception

Många uppmärksamhets- och perceptuella funktioner utvecklas tidigt i livet och påverkar senare utveckling av tänkande och beteende. Sådana funktioner kan tillexempel vara att flexibelt kunna flytta blicken och att kunna uppfatta viktiga stimuli i omgivningen. Vi studerar uppmärksamhet och perception med metoder så som eye tracking och EEG, och frågar, t.ex., huruvida tidiga problem med dessa funktioner kan predicera senare problem i utvecklingen.

Forskare

Forskare som är aktiva inom detta område (alfabetisk ordning):