BASICchild

Kognitionens sociala fundament

Vi studerar hur spädbarns förståelse av deras sociala omvärld påverkar utvecklingen av kognition. Detta longitudinella projekt följer 120 barn från 6 månader till 3.5 års ålder och använder en rad olika mätmetoder, framförallt beteende- och ögonrörelsemätningar. Projektet fokuserar på individuella skillnader och hoppas kunna hjälpa till att bredda förståelsen för mänsklig utveckling under de första fem åren.

Finansiering

  • "The Social Foundation of Cognition", Wallenberg Academy Fellow (2013-2018: 1 080 000 EUR)

Forskare 

Forskningsområden