ISN

Spädbarns numeriska förmågor

Vi studerar spädbarns numeriska förmågor och hur dessa förmågor relaterar till när och hur barn lär sig matematik senare i livet. Inom projektet utvecklar vi nya metoder som använder ögonrörelsekamera för att utvärdera spädbarns numeriska förmågor. Projektet innehåller också en longitudinell del där vi följer barn från 8 månaders ålder tills de går i förskolan. Denna del av projektet undersöker hur numeriska förmågor utvecklas och interagerar med varandra under den tidiga barndomen. 

Finansiering

  • "Investigating Cognitive Mechanisms and Training Interventions for Learning Mathematics Early in Life (I)", Riksbanken (2016-2018, 500 000 EUR)
  • "Investigating Cognitive Mechanisms and Training Interventions for Learning Mathematics Early in Life (II)", Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (2017-2024, 860 000 EUR)

Forskare

Forskningsområde