Personal

Seniora forskare

Christine Fawcett
Linda Forssman
Gustaf Gredebäck

Janna Gottwald
Marcus Lindskog
Pär Nyström
Janny Stapel
Gunilla Stenberg

Cecilia Wåhlstedt

Postdoktorer och gästforskare

Emma Axelsson

Sara Haas
Ben Kenward

Doktorander

Kim Astor

Linda van
den Berg

Malin Eriksson

Anton
Gerbrand

Kahl Hellmer

Elin Schröder

Umay Sen

Emeriti

Gunilla Bohlin

Berit Hagekull

Claes von Hofsten

Kerstin Rosander

Ann-Margret Rydell

Alumni

Marta Bakker
(fil.dr 2018)

Therese Ekberg
(fil.dr 2015)

Claudia Elsner
(fil.dr 2015)

Tommie Forslund
(fil.dr 2018)

Mari Fransson
(postdoktor)

Matilda Frick
(fil.dr 2019)

Martyna Galazka
(fil.dr 2017)

Viktor Granvald
(doktorand, tjl)

Dorota Green
(fil.dr 2014
och postdoktor)

Andrea Handl
(fil.dr 2016)

Maria Johansson
(fil.dr 2015)

Joshua Juvrud
(fil.dr 2019)

Johan Lundin
Kleberg

(fil.dr 2018)

Benjamin Koch
(fil.lic. 2016)
Carin Marciszko
(forskare)

Elisabeth
Nilsson Jobs

(fil.dr 2019)

Andreas Reichelt
(postdoktor)

Sara Scholtens
(fil.dr 2015)
Emilia Thorup
(fil.dr 2017)

Erik Truedsson
(doktorand, tjl)