Andreas Reichelt

Andreas Reichelt

 Postdoktor

 andreas.reichelt@psyk.uu.se
 +46 (0)18-471 2155

Forskningsintressen
Mitt huvudintresse är att förstå och synliggöra hur vi lär oss att koordinera ihop vår uppmärksamhet med våra handlingar. Vi håller på att utveckla en integrerad teknologi för att registrera ögon- och kroppsrörelser hos spädbarn och föräldrar när de interagerar med varandra och andra objekt, som till exempel leksaker. Vårt syfte är (1) att identifiera basala mönster i hur vi koordinerar blicken under interaktioner, och (2) att beskriva hur dessa utvecklas, för (3) att få en bättre förståelse för hur spädbarn och vuxna interagerar, genom att reglera sin uppmärksamhet och koordinera sina handlingar på särskilda sätt.

Forskningsområden
Motorisk utveckling, Socialkognition, Uppmärksamhet och perception

Publikationer