Ann-Margret Rydell

Ann-Margret Rydell

 Professor emerita

 annmargret.rydell@psyk.uu.se
 +46 (0)18-471 2120

Forskningsintressen
Min forskning fokuserar på ADHD- och andra barndomsproblem med avseende på bakomliggande faktorer, långtidseffekter på utvecklingen, och gynnsamma och ogynnsamma faktorer på utvecklingen för barn med höga problemnivåer. Jag utforska också barns relationer med föräldrar, lärare och kamrater.

Forskningsområden
Barn med annorlunda utveckling, Självreglering

Publikationer