Christine Fawcett

Christine Fawcett

 Docent
 Principal Investigator

 christine.fawcett@psyk.uu.se
 +46 (0)18-471 6337

Forskningsintressen
Min forskning är inriktad på hur spädbarn och barn relaterar till andra människor, särskilt hur de samordnar sina handlingar med andra och delar andras mål och känslor. Jag utforskar mekanismer som ligger till grund denna förmåga samt dess betydelse för social utveckling och lärande. För att ta itu med dessa frågor använder jag en mängd olika metoder, t.ex. ögonrörelsemätning, rörelsemätning och beteendemått.

Forskningsområden
Socialkognition, Motorisk utveckling, Barn med annorlunda utveckling, Självreglering

Publikationer

Curriculum vitae (CV)