Elisabeth Nilsson Jobs

Elisabeth Nilsson Jobs

 Leg psykolog, Specialist i klinisk psykologi,
 Filosofie doktor

 elisabeth.nilsson_jobs@psyk.uu.se
 +46 (0)18-471 5777

Forskningsintressen
Min forskning fokuserar barn i förskoleåldern som är syskon till barn som har autismspektrumtillstånd (AST). Jag är särskilt intresserad av motorisk förmåga, lokal och global perception vid AST och om information från 2-3 år kan bidra till att identifiera AST- symtom.

Forskningsområden
Barn med annorlunda utveckling, Motorisk utveckling, Uppmärksamhet och perception

Publikationer