Emma Axelsson

Emma Axelsson

 Postdoktor

 emma.axelsson@psyk.uu.se

Forskningsintressen
Min forskning är inriktad på kognitiv och social utveckling. Jag är intresserad av spädbarns utveckling av representationer av sociala kategorier och jag undersöker spädbarns förmåga att upptäcka och urskilja ansikten och kroppar. Jag använder också ögonrörelsemätning (sk eye-tracking) för att undersöka hur spädbarn skannar av ansikten och kroppar samt deras pupillära respons. Min forskning handlar också om de kognitiva aspekterna av barns språkinlärning och hur sömn kan påverka barns lärande och minne.

Forskningsområden
Uppmärksamhet och perception, Kognitiv utveckling, Socialkognition

Publikationer