Gustaf Gredebäck

Gustaf Gredebäck

 Professor i utvecklingspsykologi
 Föreståndare för Uppsala Barn- och BabyLab

 gustaf.gredeback@psyk.uu.se
 +46 (0)18-471 2111
 +46 (0)70-167 9414

Forskningsintressen
Min forskning syftar till att bättre förstå hur spädbarn formas av sina erfarenheter. Studierna är nästa alltid experimentella och i vissa fall baserade på individuella skillnader. Jag använder mig ofta av ett teoretiskt ramverk som kallas embodied cognition, i vilket barnet utvecklar sin förmåga att förstå sin omgivning via aktivt utforskande. Processer och nätverk som hälper till att kontrollera egna målinriktade handlingar (som att gripa efter en leksak) används också för att tolka och förstå den sociala och fysiska värld som barn lever i. 

Forskningsområden
Socialkognition, Motorisk utveckling, Kognitiv utveckling, Självreglering, Uppmärksamhet och perception, Barn med annorlunda utveckling

Publikationer

Curriculum Vitae (CV) (version 191206)