Janna Gottwald

Janna Gottwald

 Forskare, projektledare

 Extern hemsida

Forskningsintressen
Min forskning fokuserar på sensorimotorisk och kognitiv utveckling från spädbarnsålder till barndom. Jag är särskilt intresserad av hur unga spädbarn utvecklar nya motoriska färdigheter och hur dessa färdigheter relaterar till kognitiv utveckling. Här fokuserar jag på utvecklingen av tidiga exekutiva funktioner (arbetsminne och inhibition). I mina beteende-experimentella studier använder jag oftast motion-tracking-tekniker. Förutom detta har jag erfarenhet av EEG, psykofysiologiska metoder och Virtual Reality. Jag är passionerad om embodied cognitive science, dynamic system approaches och active/direct perception-perspektiv.

Publikationer