Janny Stapel

Janny Stapel

 Forskare, projektledare

 janny.stapel@psyk.uu.se
 +46 (0)18-471 689

Forskningsintressen
Jag studerar hur perceptuella, motoriska och kognitiva förmågor utvecklas hos spädbarn. Under bara drygt ett år lär sig barn att le tillbaka, rulla runt, sitta upp, krypa, gå och tala. Detta är anmärkningsvärt, särskilt om man tänker på hur svårt det är att konstruera en robot som kan klara av bara en av dessa saker. Min senaste forskning fokuserar på hur spädbarn kombinerar information från olika sinnen (proprioception, syn) för att koordinera sina rörelser och handlingar.

Forskningsområden
Motorisk utveckling, Kognitiv utveckling, Socialkognition

Publikationer