Karin Brocki

Karin Brocki

 Professor
 Principal Investigator

 karin.brocki@psyk.uu.se
 +46 (0)18-471 2117

Forskningsintressen
Min forskning handlar om utveckling av exekutiva funktioner- dvs. de funktioner som är nödvändiga för själv-reglering av våra tankar, känslor och handlingar. Jag studerar strukturen av EF i typisk utveckling samt i relation till ADHD symtom i tvärsnittsstudier så väl som i longitudinella studier. Aktuella forskningsfrågor berör huruvida 1) tidiga brister i EF kan ses som en riskfaktor för senare ADHD problem 2) komplexa EFs (tex arbetsminne) utvecklingsmässigt bygger på enkla EFs (inhibition), 3) olika aspekter av föräldraskap och barns anknytning kan tänkas vara av betydelse för utvecklingen av individuella skillnader i EF och senare beteendeproblem.

Forskningsområden
Anknytning, Uppmärksamhet och perception, Kognitiv utveckling, Självreglering, Barn med annorlunda utveckling

Publikationer