Malin Eriksson

Malin Eriksson

 Doktorand

 malin.eriksson@psyk.uu.se
 +46 (0)18-471 21 34

Forskningsintressen
Min forskning fokuserar huvudsakligen på små barns tidiga utveckling av samarbets-, och konkurrensinriktade beteenden, samt hur olika faktorer som t.ex. moral och andra sociala beteenden påverkar samarbete och konkurrens. Jag är också intresserad av hur föräldrar påverkar sina barns socialkognitiva utveckling.

Forskningsområden
Socialkognition

Publikationer