Malin Eriksson

Malin Eriksson

 Doktorand

 malin.eriksson@psyk.uu.se
 +46 (0)18-471 21 34

Forskningsintressen
Min forskning fokuserar huvudsakligen på små barns tidiga utveckling av samarbets-, och konkurrensinriktade beteenden, samt hur olika faktorer som t.ex. moral och andra sociala beteenden påverkar samarbete och konkurrens. Jag är också intresserad av praktiknära forskning, verksamhetsutveckling och implementering i verksamheter som rör barn och unga.

Forskningsområden
Socialkognition

Publikationer