Terje Falck-Ytter

Terje Falck-Ytter

 Professor i psykologi 
 Principal Investigator

 terje.falck-ytter@psyk.uu.se
 +46 (0)18-471 2202

Forskningsintressen
Jag är intresserad av följande frågor:

  • Hur ser den tidiga utveckling ut hos barn som senare får autismspektrum- eller ADHD-diagnos? (denna fråga studeras i Projekt Småsyskon)
  • Vilken betydelse spelar genetik vs miljö i utvecklingen av autismspektrumtillstånd och ADHD?
  • Kan mätning av ögonrörelser hjälpa oss förstå på vilket sätt barn med autismspektrumtillstånd och ADHD skiljer sig från andra barn?

Forskningsområden
Barn med annorlunda utveckling, Uppmärksamhet och perception, Socialkognition, Motorisk utveckling, Självreglering

Publikationer

Installationsföreläsning
I föreläsningen (20 min) ”Vad kan spädbarn lära oss om autism” berättar jag om bakgrunden till och några resultat från Projekt Småsyskon.