Avancerad nivå

Institutionen för psykologi

Avancerad nivå

Program

Vid Institutionen för psykologi kan du läsa två program på avancerad nivå: Masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning psykologi, och Psykoterapeutprogrammet, inriktning KBT.

  • Masterprogrammet leder fram till en generell examen: magisterexamen eller masterexamen.
  • Psykoterapeutprogrammet är ett avancerat yrkesprogram som leder fram till en yrkesexamen: psykoterapeutexamen. Programmet är ett påbyggnadsprogram för i första hand personer med avlagd läkar-, psykolog-, eller socionomexamen, och är ackrediterat av Sveriges Psykologförbund som specialistutbildning för psykologer (inriktning: Psykologisk behandling/psykoterapi). Utbildningen ges med start var tredje termin: VT 2018, HT 2019, VT 2021, HT 2022 o.s.v. Ansökan görs den termin som föregår utbildningsstart.

Fristående kurser

Inga fristående kurser på svenska på avancerad nivå erbjuds för närvarande. Institutionen erbjuder däremot fristående kurser på engelska på avancerad nivå riktade till utbytesstudenter.