Högre seminariekurs

Valbar forskarutbildningskurs i ämnesteori, 7,5 hp

Kursplanen nedan i PDF

Kursplan

Deltagande i minst 40 seminarier kan tillgodoräknas inom kursen ”Högre seminariekurs”.

Seminarierna kan vara från institutionens allmänna seminarieserie, musikpsykologiseminarier, doktorandernas halv- och heltidsseminarier, disputationer, de olika forskargruppernas seminarier (endast de som annonseras offentligt och t ex har en inbjuden gäst) och vissa utominstitutionella seminarier.