Kursplan för läskurser

I samråd med ansvarig handledare kan valfria kurser läsas på institutionen. En kursplan för läskurs skall innehålla information om

  • Kursens namn på svenska och engelska
  • Antal högskolepoäng (hp)
  • Utbildningsnivå
  • Doktorandens namn
  • Kursens mål
  • Innehåll
  • Undervisning
  • Examination
  • Litteratur (totalt antal sidor)
  • Lärare och examinator

Handlingarna skall godkännas och undertecknas av huvudhandledaren. Ansvarig handledare uppmanas att låta kursen passera FUN för granskning och rekommendation. Ett ytterligare syfte med detta är att informera om kursen så att även andra intresserade doktorander kan beredas plats. Ett direkt överlapp får inte föreligga mellan läskursens innehåll och det fördjupningsarbete som ligger till grund för avhandlingens kappa.