Kursplan för tillgodoräknande av extern kurs

Efter överenskommelse med huvudhandledaren är det möjligt för doktoranden att följa kurser som ingår i utbildning på forskarnivå vid annan högskoleenhet. Den aktuella kursplanen bifogas. Om behov finns kompletteras kursplanen så att information ges om:

  • Kursens namn på svenska och engelska
  • Antal högskolepoäng (hp)
  • Utbildningsnivå
  • Doktorandens namn
  • Kursens mål
  • Innehåll
  • Undervisning
  • Examination
  • Litteratur (totalt antal sidor)
  • Lärare och examinator

Handlingarna skall godkännas och undertecknas av huvudhandledaren.
Ansvarig handledare uppmanas att låta kursen passera FUN för granskning och rekommendation.